گروه مهندسی | گروه مهندسی تهران | شرکت آبادگران کوشا جم

 

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

شرکت آبادگران کوشاجم به عنوان یکی از شرکت های پیمانی با هدف انجام پروژه های عمرانی کشور و آبادی این مرز و بوم، در زمینه های مهندسی عمران، اجراء، عملیات راهسازی و ابنیه فنی؛ با سر لوحه قرار دادن کیفیت بهتر، جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان، در اجرای پروژه های ملی در کشور فعالیت می کند.
فعالیت های اجرایی شرکت مشتمل بر انواع عملیات عمرانی در اقصی نقاط کشور می باشد. مانند شرکت در پروژه های راه سازی، پل سازی، شمع کوبی، ساخت ابنیه فنی و محوطه سازی با اولویت پروژه های بزرگ می باشد.
فعالیت های گروه فنی مهندسی شرکت، با استفاده از سیستم های نرم افزاری جدید مدیریتی در بخش های فنی، مشتمل بر واحد های برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد و در بخش های مالی و اداری با استفاده از سیستم های مدرن حسابداری و حسابرسی و همچنین کنترل هزینه، توانایی انجام پروژه ها به صورت EPC را دارا می باشد.
آبادگران کوشاجم با اعتقاد به لزوم توسعه همه جانبه میهن به عنوان یک شرکت پیمانی تلاش می نماید با افزایش ظرفیت های خود به وظیفه شرعی و ملی خود، مشارکت در آبادانی کشور و همچنین ایمنی و ساخت بیش از پیش همت گمارد؛ تا ضمن کسب افتخار و منزلت کارآفرینی و توفیق در عرصه سازندگی، سرمایه و توانمندی ایجاد شده را به شکلی پایدار حفظ و به نسل های آینده این کشور، واگذار نماید.

مديريت شرکت به منظور بهبود مستمر اثربخشي سیستم، اجراي سياست‌هاي اولويت‌بندي شده زير را مد نظر قرار داده ‌است:
1- گسترش آگاهي، مسئوليت و توانمندي کارکنان با:
   • آموزش سيستماتيك مهارتهاي شغلي، ايمني و بهداشت حرفه اي و جنبه هاي زيست محيطي؛
   • جلب مشاركت بيشتر آنان در تحقق اهداف و تصميم‌گيري‌ها از طريق سيستم‌هاي انگيزشي؛
   • ترويج صداقت، وجدان كاري و پايبندي به تعهدات از طريق نظارت پيگير و قاطعانه رده‌هاي سرپرستي؛
   • پيشگيري از ايجاد زمينه براي هرگونه مفاسد اداری؛
2-حفظ و بهبود ايمني و بهداشت کارکنان، پيمانکاران و بازديدکنندگان از طريق :
   • شناسايي خطرات قابل پيش بيني و حصول اطمينان از اجراي سازوکارهاي پيشگيرانه مناسب .
   • حفظ و بهبود آمادگي کارکنان براي عکس العمل مناسب در حوادث و شرايط اضطراري .
   • التزام به قوانين و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي مرتبط .
   • حصول اطمینان از در دسترس بودن و استفاده از لوازم حفاظت فردی.
   • حفظ آراستگی کارکنان و مراعات نظم و ساماندهی محیط های کاری.
3-ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیت های قانونی در قبال محیط زیست ازطریق:
   • شناسایی جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای سازوکارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب .
   • مد نظر قرار دادن جنبه های زیست محیطی در طرح های توسعه .
   • مدیریت مصرف انر‍ژی و مواد در جهت كاهش آلاینده‌ها .
   • مدیریت پسماند ها در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی .
   • بهسازی محوطه های بلا استفاده از طریق ایجاد فضای سبز .
   • الزام و تشویق پیمانكاران به برخورد مسئولانه با مسائل زیست محیطی .