گروه مهندسی | گروه مهندسی تهران | شرکت آبادگران کوشا جم

 

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها

آبادگران کوشاجم تحت شماره 97622 ثبت و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های زیر گزینش گردیده و در پایه های های زیر خدمات فنی و مهندسی خود را ارائه می نماید:
1- پایه 2            رشته راه و ترابری
2- پایه 5            رشته تأسیسات و تجهیزات
3- پایه 5            رشته ساختمان و ابنیه
هیئت مدیره:
- مهندس احمد زمردی به سمت رئیس هیئت مدیره؛
- مهندس بهنام کامران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛
- مهندس سید عباس محدث به سمت مدیر عامل؛