گروه مهندسی | گروه مهندسی تهران | شرکت آبادگران کوشا جم

 

پنجشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها
  •  سازماندهی و ساماندهی شركت براساس تدابیر و شرایط ‌مناسب ‌كسب ‌و كار درحوزه رقابت ‌جهت‌ انجام‌ امور اجرائي‌ و مدیریتي‌ طرحهاي‌ عمرانی، صنعتی و زیربنائی
  • تبیین و اجرای تدابیر و خط مشی در زمینه انجام امور اجرایی و مدیریت طرحهای عمرانی و راهسازی و امور ماشین آلات راهسازی و سنگین
  • انجام‌كلیه امور فني ‌و مهندسی اعم از طراحی، ساخت، از طریق‌ عقد قراردادهای پیمانی، امانی، و سایر
  • اجرای طرحها و پروژه های عمرانی و ارائه كلیه خدمات فنی و مهندسی در رابطه با طرحها و پروژه‌ها
  • صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج كشور
  • بكارگیری، اجاره و استیجاره انواع ماشین آلات ساخـتمانی و راهسازی، خودروهای سبك و سنگین و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات مذكور
  • تأمین لوازم، مصالح، ابزار، ماشین آلات و قطعات یدكی مورد نیاز
  • بكارگیری راه كارها و روشهای جدید در امور اجرایی مربوط به طرحهای عمرانی و ساختمانی
  • برقراری سیستم منظم اطلاع رسانی از وضعیت عملكرد پروژه ها
  • انجام امور اداری و نیروی انسانی، مالی، پشتیبانی شركت بر مبنی روشها و دستورالعمل‌های مصوب